Description

Gurdwara Sri Pipli Sahib Bilga marks the site where Sri Guru Arjan Sahib Ji sat and prayed to God while at Bilga.

Additional Details