Description

Gurdwara Sri Gurusar Sahib Khem Karan marks the site of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's visit.

Additional Details