Description

Gurdwara Sri Gurusar Sahib Khem Karan marks the site of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's visit.

Location

Shri Guru Teg Bahadur sahib ji Gurdwara, Khem Karan, Punjab 143419, India

Additional Details