Description

Gurdwara Sri Charan Kamal Sahib Kiratpur commemorates the spot where Peer Baba Budhan Shah met Sri Guru Nanak Sahib Ji.

Location

Gurudwara Rd, Kiratpur Sahib, Punjab 140115, India

Additional Details