Description

Gurdwara Sri Charan Kamal Sahib Kiratpur commemorates the spot where Peer Baba Budhan Shah met Sri Guru Nanak Sahib Ji.

Additional Details